Recover Nordic Norge har en

ESG-score på 5

Integrasjon av Environmental, Social and Governance Assessment (ESG) (miljø, sosial og styring) har blitt et stadig viktigere tema i finanssektoren.

Nivå (score) 5 betyr at Recover Nordic Norge er en leder når det gjelder utøvelse av miløstrategi, sosiale hensyn og kvalitetsstyring.

Recover Nordic har valgt å sette ekstra fokus på FN's bærekraftsmål nr 5 Likestilling mellom kjønnene, nr 11 Bærekraftige byer og samfunn, nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon og nr 13 Stoppe klimaendringene.