CDbException

CDbCommand klarte ikke å eksekvere SQL uttrykk: SQLSTATE[HY000]: General error: 1366 Incorrect string value: '\xE5-5' for column 'redirectSrcUrl' at row 1