Vi tilbyr

Vi tilbyr

Asbestsanering

Asbest er et fiber som kan skade lungene til folk som eksponeres for asbeststøv. 

Asbest ble blant annet brukt i isolasjon, bygningsplater og ventilasjonsrør fra 1920-tallet og fram til 1985 da det ble totalforbudt (forbudt å bruke i isolasjon fra 1977). 

For å unngå skade på liv og helse har asbest blitt fjernet og erstattet med andre produkter. Det dukker fremdeles opp asbest med jevne mellomrom i bygninger fra den tiden det var lovlig å benytte. 

Det er i rive-/fjerneprosessen av asbest at det helseskadelige asbeststøvet frigjøres, og det er derfor svært viktig at dette foretas på en forsvarlig måte. 

I Norge har vi svært strenge krav for å fjerne asbest, og personell som utfører asbestsanering skal være sertifisert og må følge de lover og regler som gjelder. Vi i Recover har sertifisert personell med lang erfaring i denne type jobber. 

Ta kontakt med oss her

Døgnvakt 815 55 555