Vi kan levere periodisk sjekk av bygg og eiendom

Vi kan levere periodisk sjekk av bygg og eiendom

TRENGER DU EN VAKTMESTER?

Vi tar oss av småreparasjoner og oppdrag som:

  • Ominnreding av forretningslokaler
  • Fjerning av tagging
  • Sjekk av ventilasjonsanlegg
  • Høytrykksspyling av uteområdet
  • Nedvasking av lokaler
  • Oppskuring/boning av gulv
  • Sjekk av brannvarslingsanlegg
  • Kontroll av elektrisk anlegg
  • Bytte av lyspærer

Ta kontakt med oss her

Døgnvakt 815 55 555